Наша програма

Партія «НАША ЗЕМЛЯ» є новою партією, що має на меті розвиток місцевого самоврядування та збереження і розвиток села. У рамках поставлених завдань ми визначили для себе три головних напрямки розвитку.

Для ефективного самоврядування громада мусить мати відповідні фінансові ресурси. Без матеріального забезпечення громада не зможе втілювати розвиватись самостійно, вона завжди буде слухати того, хто дає фінансування, це призводить не лише до неефективного використання ресурсів, але і до корупції, що пов’язана з розподілом субсидій серед регіонів.

Отже першим напрямком розвитку «НАША ЗЕМЛЯ» бачить бюджетну децентралізацію. Потрібно залишати більшу частину зібраних податків у місцевих бюджетах. Це стосується податків з підприємницької діяльності, акцизів та частини ПДФО. Разом з тим ми перекладаємо на місцеві громади обов’язки з утримання бюджетних установ та інфраструктури. Громади зможуть надавати податкові канікули новим підприємствам і створювати вільні економічні зони після погодження з урядом.

Для українського суспільства надзвичайно важливим завданням є подолання корупції. Зробити це можливо лише усунувши людський фактор. Тому наша партія має на меті запровадити електронне адміністрування послуг на місцевому рівні. Це є другим напрямком розвитку. Крім електронного адміністрування ми об’єднаємо більшість служб в одну, зменшивши в рази кількість бюрократів. Отже запровадивши e-government ми досягаємо одразу двох цілей. По-перше усувається корупція. По-друге вивільняється багато людських ресурсів для економічної діяльності.

Третім напрямком розвитку є розвиток села. Зараз на селі люди не мають роботи, а середнє фермерство майже відсутнє. Проте саме середнє фермерство є найоптимальнішою моделлю для України. Воно є економічно вигідним та дає роботу, в той час як дрібне фермерство, або великі агрохолдинги цього не забезпечують. Засобами досягнення цього партія «НАША ЗЕМЛЯ» бачить державне субсидіювання та кредитування середнього фермерства в поєднанні з відповідним законодавчим забезпеченням.